Meddyliau Terfynol

Ar ôl tua tair wythnos o flogio yn y Gymraeg, dyma fy meddyliau terfynol am y peth. Y pethau da ydy:

Bod â‘r gallu i ymarfer ysgrifennu yn eich amser eich hun, adref. (Mae’n bosib neud hon heb blog, wrth gwrs, efo help athro neu athrawes.)

Cael help gan lawer o bobl ar y we. Mae llai o bobl wedi cywiro fy nhestun, ac mae’n helpu llawer, a deud y gwir. Mae’n bwysig iawn cael cefnogaeth fel ‘na, yn arbennig ar ôl defnyddio offer awtomatig. Hefyd, mae’n grêt gwybod mae ‘na bobl sy’n darllen y peth. Fel ‘na, mae’r dasg yn dod yn fwy na waith ymarferol. Mae’r teimlad yn wahanol i ‘gwaith cartref’.

Defnyddio help awtomatig ar-lein: Cysill, Geiriaduron, a Google Translate. Nid yw offer yma yn gallu cymryd le o ymarfer ar ei ben ei hun, ond mae’n helpus iawn bod â‘r gallu i chwilio am air mewn gyfridiadur, siecio gramateg. Hefyd, mae gan Google Translate potensial fel ‘phrase book’ (gyda gofal, wrth gwrs). Dwi’n gwneud y cywiriad terfynol gyda Cysill.

Be ydy’r’ broblemau? Wel, y peth pwysicaf ydy siarad, a dydy ymarfer ysgrifennu ddim yn cymryd lle bod yn y dosbarth, neu ymarfer siarad efo pobl bod dydd. Dwi ddim isio bod person yn gallu ysgrifennu, heb allu siarad!

Mi faswn i’n licio deud bod blogio yn helpu llawer o ddysgwr o ieithoedd, ond dwi ddim yn siŵr. Weithiau, mae’n anodd iawn dysgu sgiliau gwahanol ar yr un pryd, a dydw i ddim yn meddwl bod ffordd yma yn addas ar gyfer dysgwyr heb hyder efo cyfrifiaduron. Wrth dysgu Cymraeg, dwi’n ffeindio ‘multi-tasking’ tipyn o sialens. Er enghraifft, unwaith ron i’n sgwennu ac anghofiais i gadw fy ngwaith, a chollais popeth. Dydy profiadau fel na ddim yn helpu efo morâl!

Beth bynnag, diolch yn fawr i bawb am eich sylwadau, ac eich help chi. Yfory, mi ‘na i ysgrifennu rhywbeth a’r blog Saesneg yn: http://blogs.rsc-wales.ac.uk/ . Hwyl am y tro!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: