Meddyliau a’r Diwedd yr Wythnos Cyntaf

Wel, mae dydd Sadwrn wedi cyrraedd, a dan ni’n yma eto, ar ol wythnos o gwersi annodd, ond rili gret (fel mae bobl o Gaernarfon yn deud).

Mae na llawer o ffyrddiau dysgu ieithau (fel phobeth). Er enghraifft, mae’n bosib dysgu’r patrymau fel parot, dysgu geirfa mewn rhestr, siarad efo pobl mewn bywyd bod dydd ac yn a dosbarth, gwrando ar a radio, ac ati. Wythnos yma, dw i wedi neud yr holl bethau hyn.

Mae ‘na un peth s’yn poeni fi ar hyn o bryd: treigladiadau. Neithiwr, ron i’n siarad am y peth efo fy merch.  Mae hi wedi bod yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ers bod yn yr ysgol gynradd. Dydy him ddim yn deall y rheolau yn iawn, ond mae hi’n dweud ‘just yn gwybod’ pan mae treiglad yn iawn. Dydwi ddim yn siwr am a ffordd orau – rhaid i mi feddwl am a peth, ac yn ofyn i’r athrawes.

Mi na i orffen gyda ychydig meddyliau bach am thechnoleg. Yn ystod y wythnos, dw i wedi bod yn gwirio gramadeg a threigladau gyda ‘Cysill Ar-Lein’. Ddoe roedd hi’n ‘all-lein’ (heddiw hefyd) – ella roedd na mwy o gamgymeiriadau yn a post yno. Dwi ddim yn siwr eto. Rwy’n defnyddio tri geiriaduron gwahanol: ‘Y Geiriadur Cyfoes’ gan H. Meurig Evans (llyfr); Geiriadur yr Academi (http://techiaith.bangor.ac.uk/GeiriadurAcademi/) (ar-lein); ac y Geiriadur Drindod Dewi Sant http://www.geiriadur.net/ ar-lein). Hefyd, dwi’n dechrau defnyddio Google Translate, yn arbennig ar gyfer cyfiethu ymadroddion.

Dwi’n gwybod mae’n ‘peryglus’ yn ddefnyddio’r technoleg yma. Dyna’r pam dwi’n hapus iawn bod na pobl sy’n cywiro camgymeriadau fy. Diolch yn fawr i chi gyd! Mae ffordd orau ddysgu…..

 

 

Advertisements

2 Responses to “Meddyliau a’r Diwedd yr Wythnos Cyntaf”

  1. elwynh Says:

    Helo Paul,Dw i’n falch o glywed fod ti wedi goroesi wythnos gynta’r Ysgol Haf. Dw i’n falch o glywed hefyd fod ti wedi dechrau siarad efo dy wraig! Mae’n anodd iawn newid iaith efo person rwyt ti’n nabod yn dda iawn, ond rhaid i ti ddal ati – mi fydd pethau’n gwella dros amser.Un pwynt gramadegol bach: tri geiriadur, nid tri geiriaduron. Unigol ar ôl rhif yn Gymraeg, fel one potato, two potato, three potato, ac ati….Pob hwyl ar ail wythnos yr ysgol haf.Elwyn

  2. llannerch Says:

    Paul, da iawn am gwblhau’r ysgol. Mae fy ngwraig wedi dychwelyd i ddosbarth nos y blwyddyn yma i ddysgu Cymraeg. Mae hi wedi ceisio sawlwaith yn y gorffennol ond achos bod ein plant yn y ‘system’ ysgol Cymraeg roedd hi eisiau ail-ddecharu a chario mlaen. Dyn ni’n siard yn Gymraeg yn fwy aml yn y ty ac mae’n helpu hi ond fel mae Elwyn yn dweud uchod mae’n anodd newid iaith gyda rhywun agos.Pob lwc gyda phopeth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: