Archive for June, 2012

Meddyliau a’r Diwedd yr Wythnos Cyntaf

June 30, 2012

Wel, mae dydd Sadwrn wedi cyrraedd, a dan ni’n yma eto, ar ol wythnos o gwersi annodd, ond rili gret (fel mae bobl o Gaernarfon yn deud).

Mae na llawer o ffyrddiau dysgu ieithau (fel phobeth). Er enghraifft, mae’n bosib dysgu’r patrymau fel parot, dysgu geirfa mewn rhestr, siarad efo pobl mewn bywyd bod dydd ac yn a dosbarth, gwrando ar a radio, ac ati. Wythnos yma, dw i wedi neud yr holl bethau hyn.

Mae ‘na un peth s’yn poeni fi ar hyn o bryd: treigladiadau. Neithiwr, ron i’n siarad am y peth efo fy merch.  Mae hi wedi bod yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ers bod yn yr ysgol gynradd. Dydy him ddim yn deall y rheolau yn iawn, ond mae hi’n dweud ‘just yn gwybod’ pan mae treiglad yn iawn. Dydwi ddim yn siwr am a ffordd orau – rhaid i mi feddwl am a peth, ac yn ofyn i’r athrawes.

Mi na i orffen gyda ychydig meddyliau bach am thechnoleg. Yn ystod y wythnos, dw i wedi bod yn gwirio gramadeg a threigladau gyda ‘Cysill Ar-Lein’. Ddoe roedd hi’n ‘all-lein’ (heddiw hefyd) – ella roedd na mwy o gamgymeiriadau yn a post yno. Dwi ddim yn siwr eto. Rwy’n defnyddio tri geiriaduron gwahanol: ‘Y Geiriadur Cyfoes’ gan H. Meurig Evans (llyfr); Geiriadur yr Academi (http://techiaith.bangor.ac.uk/GeiriadurAcademi/) (ar-lein); ac y Geiriadur Drindod Dewi Sant http://www.geiriadur.net/ ar-lein). Hefyd, dwi’n dechrau defnyddio Google Translate, yn arbennig ar gyfer cyfiethu ymadroddion.

Dwi’n gwybod mae’n ‘peryglus’ yn ddefnyddio’r technoleg yma. Dyna’r pam dwi’n hapus iawn bod na pobl sy’n cywiro camgymeriadau fy. Diolch yn fawr i chi gyd! Mae ffordd orau ddysgu…..

 

 

Advertisements

Ymarfer, ymarfer…

June 29, 2012

Yn ystod y gwers ddoe, mi ofynes I ffrind yn y dosbarth sut mae o’n dysgu adref, achos mae o’n gwybod llawr o bethau newydd o dydd I dydd. (Mae’n amlwg I fi bod o’n ddysgu yn gyflymach na fi. Mi ddaeth o fi bod gynno fo gwraig Cymraes, a mae nhw’n siarad Cymraeg efo’n gilydd bob noswaith. Ar ol y sgwrs bach yna, mi siariades I efo fy ngwraig, ac gobeithio fyddwn ni neud yr un peth, o leaif unwaith. Mi fydd fy merch I (pyntheg oed) yn helpu fi hefyd, efo geirfa.

Cam y cham, mae pethau yn gwella.

 

‘Salem’

June 28, 2012

Ddoe dan ni weld yn edrych a darlun enwog gan Curno Vosper. Y teitl o’r llun ydy ‘Salem’. Yn y llun, mae ‘na grŵp mewn capel y Bedyddwyr yn Llanbedr, ger Harlech. Mewn grwpiau, mi naethon ni edrych ar themâu gwahanol o’r llun: y bobol sy’n dangos yn a llun; y cefndir, a’r stori o’r calendr. Flynyddoedd yn ôl, roedd y perchennog, Arglwydd Leverhulme, yn rhoi calendr di-ddal i bobl sy wedi prynu saith pwys o sefon. Un o’r lluniau yn a chalendr oedd ‘Salem’, ac roedd y llun poblogaidd go wir, a mi naeth llawr o bobl torri fo allan, ac yn fframio fo ar y wal. Roedd llawr o bobl yn credu bod hi’n anlwcus taflu fo allan y tŷ.

Ar ôl cinio, mi aethon ni i’r canol y ddinas, weld copi o’r llun yn yr amgueddfa, a llawer o bethau arall, wrth gwrs. Y peth gorau i fi oedd gweld yr hen sosbannau, pedyll ffrio a pobeth yn y gegin. Ond roeddwn i’n cofio defnyddio amryw beth yno fy hunan. ‘Sdim ots, y peth pwysicaf ydy ddim yn teimlo hen, yn fy marn i…

 

Dydd Un

June 26, 2012

Wel, roedd ‘Dydd Un’ o’r Ysgol Haf yn braf. Mae athrawes yn ardderchog (fel arfer ym Mangor), roedd ‘na bobl ddiddorol fel myfyrwyr arall. Mae pobl yn ddosbarthiadau Cymraeg yn fendigedig, bob tro. Wedi cyfarfod rhywun sy’n nofio yn y môr pob dydd, dros y flynedd (yn Ynys Môn, dim St Tropez), a (rhywun arall) rheolwr yr orsaf radio. Hefyd pobol sy’n siarad Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Daneg, Catalaneg, a llawer o iethiau arall. Dysgu iaith mewn grŵp ydy un o’r ffyrdd olau cysylltu efo pobl newydd, yn sydyn iawn.

Beth ddwi wedi dysgu? Patrymau efo’r ferf ‘cael’, geiriau handy iawn fel ‘ffon lon’ a ‘nodyn bodyn’, a llawer mwy, wrth gwrs. A gobeithio, mae bosib i mi ganu ‘Hen Wlad’….Wel deud y tecst, beth bynnag…

Doedd gen i ddiwrnod yng Nghaerdydd gyda ‘swydd dydd’ heddiw. Mwy o nodau o’r Ysgol Haf yfory.

 

Dydd Cyntaf yn yr Ysgol

June 25, 2012

Roedd hi’n braf ym Mhenmon ddoe, ac mi aethon ni am dro ger y goleudy efo ffrindiau. Mi naethon ni ffeindio ‘tegeirian gwenynog’ yn y chwarel mawr yno.
Mae’r Ysgol Haf yn ddechrau heddiw, a dwi’n edrych ymlaen at a dosbarth. Dan ni’n cyfarfod yn a ‘Safle Normal’ rhwng Bangor a Porthaethwy am 9.30. Teimlo tipyn bach fel dydd cyntaf yn yr ysgol! Yn anffodus iawn, fydda i ar y trên i Gaerdydd pnawn mha, achos mi gynnon ni cynhadledd yno yfory. Felly fydda i ddim yn a dosbarth yfory, ond gobeithio bod myfyrwyr gwell ar ôl ‘na!

Ysgol Haf Bangor 2012

June 21, 2012

Dyma’r post cyntaf a’r blog yma. Pwrpas o’r blog ydy ymarfer fy Nghymraeg ysgrifenedig. Ar y un pryd, mi fydda i mewn dosbarthiadau yn yr ‘Ysgol Haf’ ym Mangor. Gobethio, mi na i’n gwella y ddau peth ar y un tro.  Mi baswn i’n licio gweld os mae blogio yn dechneg effeithiol i ddysgu ieithoedd. Gawn ni weld!